Anasayfa / 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ SATIŞI, İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLE KİRA ALACAKLARINI YAPILANDIRMA USUL VE ESASLARI